Pro zdraví

Zdraví definuje Světová zdravotnická organizace (WHO) jako: „stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody". Díky dlouhodobému působení našich lektorů v oblasti zdravého životního stylu (fitness, výživové poradenství, masérská činnost) realizujeme aktivity zaměřené k dosažení jednotlivých složek zdraví.