VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Tento typ programů realizujeme přímo na Vaších školách jako součást vyučování, popř. s ním jsme schopni dojet na místo, kam si určíte a tam jej zakomponovat do Vašeho programu. Zážitkovou, aktivní a zábavnou formou přinášíme žákům a studentům základních a středních škol některá z průřezových témat RVP. Program trvá cca 2-3 hodiny (podle vašich požadavků a typu programu). Je určen pro jednu třídu, ale během jednoho dne jsme schopni zrealizovat 2-3 programy.

 

Co Vám můžeme nabídnout

  • garantovaný 2-3 hodinový program
  • osobnostně sociální výchova
  • mediální výchova
  • multikulturní výchova
  • první pomoc v terénu
  • prevence pouliční kriminality a krizových situací
  • CD s fotkami a videi