ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Školy / školky v přírodě jsou určeny MŠ, 1. a 2. stupni ZŠ. Rozumíme tomu, že naplánovat takovýto program není jednoduché a je to další starost. Pro děti a žáky připravujeme atraktivní, tematicky zaměřený program v délce přibližně 5,5 hodiny nebo půldenní variantu o délce 2,5 hodiny denně. Program může být doplněn i o večerní aktivity o délce 1,5 hodiny. Během programu není potřeba asistence pedagogů, nicméně můžete být součástí kolektivu dětí a společně si užívat programu.

 

Co Vám můžeme nabídnout

  • garantovaný celodenní či půldenní program, možnost večerního programu
  • stálá přítomnost zdravotníka s lékárničkou
  • tematické programy (Harry Potter, Z pohádky do pohádky, apod.)
  • zážitkové programy (trampolíny, lanový park, apod.)
  • zážitkově-vzdělávací programy (environmentální, mediální, apod.)
  • CD s fotkami a videi