ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

Školám nabízíme jedno či vícedenní pobyty zaměřené na posilování vztahu k přírodě a respektování principů trvale udržitelného rozvoje. Prostřednictvím našich programů pomáháme dětem, žákům a studentům, ale také pedagogům rozvinout jejich znalosti, dovednosti a postoje potřebné k odpovědnému jednání vůči životnímu prostředí a pro udržitelný rozvoj. Programy jsou zaměřené na poznávání našich nejběžnějších biotopů, na environmentální témata, problematiku odpadů a využívání energií, udržitelný rozvoj a zdravý životní styl. Díky společné komunikaci sestavíme program, který odpovídá představám dětí – je zábavný, netradiční, zážitkový a představám pedagogů – je bezpečný, nápaditý a celodenní. Využíváme netradiční aktivity, hrajeme hry, ale i vymýšlíme stále nové činnosti.

 

Co Vám můžeme nabídnout

  • garantovaný celodenní program
  • stálá přítomnost zdravotníka s lékárničkou
  • odborníky na danou tématiku
  • netradiční aktivity a pomůcky
  • vhodné lokality pro realizace těchto programů
  • CD s fotkami a vide