ADAPTAČNÍ KURZY

Seznamovací kurzy jsou výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali rychleji, naučili se rychleji svá jména, naučili se společně spolupracovat a komunikovat. Je mnohem snadnější a rychlejší poznat nové kamarády v přírodě, při hře, než ve školních lavicích. Po přechodu ze základní na střední školu nebo na víceleté gymnázium jsou na děti kladeny jiné, často vyšší nároky. A právě adaptační kurz jim pomůže rychleji se adaptovat na tyto nároky. Pedagog má příležitost poznat svou třídu mnohem rychleji, pozná jednotlivé jedince a jejich schopnosti, dovednosti a role, které se díky „hrám“ ukážou. Sám může navázat užší vztah se skupinou.

 

Co Vám můžeme nabídnout

  • garantovaný celodenní program
  • stálá přítomnost zdravotníka s lékárničkou
  • předcházení sociálně patologických jevů
  • seznamovací, strategické a projektové hry
  • komunikační hry
  • pocitové a relaxační aktivity
  • CD s fotkami a videi