TEAMBUILDING A TEAMSPIRIT

Vícedenní programy, kdy dochází k prohloubení vztahů ve skupině, odhalení masek. Aktivity na programech jsou zaměřeny dle zadaných cílů (zlepšení komunikace, spolupráce, respekt jedinců, chování v krizových situacích). U těchto programů je vždy vedena cílená zpětná vazba s účastníky.

 

Co Vám můžeme nabídnout

  • zaměřeno na odhalení a vyřešení problému ve skupině
  • prohloubení a upevnění vazeb mezi zaměstnanci
  • určení vhodných kandidátů na dané pozice
  • zpětná vazba pro účastníky je nezbytnou součástí programu